Bedre arbejdsliv i almen praksis

  • Mikael Elkan
  • 26-05-2021

Formål med projektet

Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.

Metode

Projektet har anvendt en interaktionstilgang, hvor processen har været det bærende og tilpasning til de enkelte praksis og deres behov har været vigtig. Af konkrete metoder har vi bl.a. arbejdet med konflikthåndtering, ledelsesforståelse, teamudvikling, værdiprocesser, organisationsmodeller og personlighedsprofiler. I formidlingen har vi brugt podcast, artikler, video og præsentationer.

Resultater

3 læger, der indledte projektet med at udtrykke at de ville stoppe, har skiftet mening og bliver nu i praksis. Hertil har projektet fået positiv feedback fra flere af de deltagende på forskellige metoder og tilgange, der har kunnet hjælpe til et bedre arbejdsliv og forståelse for organisationen og ledelse. Projektet vil beskrive de brugte værktøjer, og hvordan de kan bruges i almen praksis af lægerne selv eller eksterne facilitatorer.

Evaluering

Projektet er ikke afsluttet, og derfor ikke evalueret, men skal munde ud i en rapport med udgangen af 2021.

Økonomisk støtte

Projektet er støttet af Velliv Foreningen

Kommentarer

27-05-2021 08:47 Mikael Elkan
se mere på www.praksishjælp.dk