Færdighedskurser for medicinstuderende

  • SAMS
  • 24-11-2020

Formål med projektet

Formålet med færdighedskurset er at sikre ensartede kompetencer for medicinstuderende ansat som medhjælp i almen praksis og tidligt på studiet at fremme interessen for specialet almen medicin. Det er SAMS (Studerendes Almen Medicinske Selskab), som er en studenterforening for medicinstuderende med interesse for almen medicin og en interessegruppe under DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin), der står for kursernes afholdelse i samarbejde med andre aktører.

Metode

Undervisningen foregår ude i almen praksis og varetages af 2 sygeplejersker, som over 2 aftener laver casebaseret undervisning i telefonkonsultation samt hands-on undervisning i bl.a. blodprøvetagning, Hæmoglobin- og INR måling, lungefunktionsundersøgelse, EKG måling samt urinundersøgelser.

Resultater

Vi har ingen resultater, da det er et undervisningsforløb.

Evaluering

Evaluering af kurset laves henholdsvis den sidste aften med mundtlig feedback fra deltagerne samt ved udfyldelse af anonymiseret spørgeskema. Svarene fra spørgeskemaerne indtastes herefter i et Excel ark som derefter tilsender underviserne med henblik på evt. forbedring afhængig af deltagernes feedback.

Økonomisk støtte

Medicinstuderende Jens Andersen og Emilie Olsson har fået en bevilling på 135.000 kr. til færdighedskurser i klinisk praksis i perioden 2017-2020.

Kommentarer

10-05-2021 21:28 julie galsgaard
Er dette noget man kan ansøge om i sin nye praksis ;)