Uddannelse

Uddannelse af personale

Formålet med projektet er at undersøge synergien i at sende tutorlæger og uddannelseslæger på fælles kursus i brugen af basal Point-of-care-ultralyd: - Kan modellen facilitere læring, gensidig supe...
  • 14-06-2021
Formålet med færdighedskurset er at sikre ensartede kompetencer for medicinstuderende ansat som medhjælp i almen praksis og tidligt på studiet at fremme interessen for specialet almen medicin. Det er ...
  • 24-11-2020
Målet er udvikling af støttemateriale og en ny uddannelsesstruktur af praksispersonalet i almen praksis.
  • 24-11-2020
Vi skulle ansætte en ny sygeplejerske og ville i den forbindelse forsøge at strukturere ansættelse, oplæring og løbende evaluering af den nye medarbejder. Tidligere har det været mere individuelt hvor...
  • 05-04-2021
Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.
  • 26-05-2021
Vi besluttede at gennemføre ovenstående projekt, for at få bedre styr på og kontinuitet i vores kronikerforløb med fokus på Osteoporose, som vi har forsømt og som vi modsat andre kronikergrupper som D...
  • 14-03-2023