Faglighed

Pædiatri

Formålet er at udvikle metoder til undersøgelse af børns mentale og neuromotoriske udvikling ved børneundersøgelserne, samt at optimere registreringen af vores fund i en systematisk børnejournal. E...
  • 13-06-2021
Undersøgelse af hvor stor en del af børnene i vores praksis, der til og med deres 6. leveår, kommer til børneundersøgelser samt vaccinationer, som er inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram. ...
  • 06-09-2023
  • 1 fil