Faglighed

Psykiatri

NB se vedhæftede rapport om projektet i helhed. Formålet er at øge rationel medicinering på bo- og rehabiliteringstilbuddet Skovvænget.
  • 08-01-2021
  • 1 fil
Fokus på implementering af en god struktur i forbindelse med receptfornyelse/genordination af psykofarmaka i de enkelte klinikker. Det handler om at få skabt en struktur, så man husker at lave årskont...
  • 05-04-2021
Formålet er at få en bedre relation til disse patienter, og dermed prøve at reducere overdødeligheden af somatisk sygdom i denne gruppe, sekundært at forbedre livskvalitet.
  • 05-04-2021
Formålet med projektet er at optimere opsporing af udvalgte kroniske somatiske lidelser inkluderende hjertekarsygdomme (iskæmi og hjerteinsufficiens), diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolestero...
  • 27-10-2020
Projektet blev gennemført på baggrund af en grundlæggende frygt for, at der er en del patienter, som behandles med antipsykotisk medicin, som ikke bliver fulgt nogen steder. Det er forbundet med en st...
  • 05-04-2021
Mennesker med svær psykisk sygdom dør 10-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Den største årsag til denne overdødelighed er underdiagnostisering og underbehandling af fysiske sygdomme. Ofte beha...
  • 12-09-2021
Til et møde med psykiatrien blev det fortalt, at 90% af quetiapin blev udskrevet fra almen praksis. Med denne undersøgelse ønskes dette udsagn undersøgt, samt om der bliver udført årskontrol. Sidstnæv...
  • 10-05-2022