Faglighed

Geriatri

Forbruget af antibiotika hos ældre er stigende, og der er især et stort forbrug af bredspektrede antibiotika. Overforbrug af antibiotika leder til øget antibiotikaresistens. Hos ældre og svækkede indi...
  • 05-04-2021
Formålet med projektet er at udvikle en overordnet medicingennemgangsmodel, der fremmer rationel medicinanvendelse inden for udvalgte lægemidler, som hyppigt anvendes blandt ældre på plejehjem. Der er...
  • 05-04-2021
Studiet er et pilotprojekt, med formål at udvikle og styrke HU-lægens kompetencer i opsøgende besøg hos skrøbelige og/eller sårbare ældre ved at: 1) Introducere uddannelseslægen til skrøbelighed og...
  • 20-10-2020
  • 1 fil
Projektet søger at fremme rationel medicinering hos plejecenterbeboere på de tre kommunale plejecentre i Hvidovre Kommune i samarbejde med almen praksis. Dette opnås ved, at der foretages en tidseffek...
  • 15-06-2021
  • 1 fil
Formålet med projektet er at identificere muligheder for kvalitetsforbedringer inden for kommunikation, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere. Projektet er et flerårigt...
  • 05-04-2021