Organisering/drift

Kalenderstyring

Vores lægehus har i en årrække via metoden Tid-Samme-Dag (TSD) tilstræbt at optimere vores tilgængelighed. Vores umiddelbare fornemmelse i årene efter indførslen af TSD har været, at patienterne ikke ...
  • 05-04-2021