Organisering/drift

Kvalitetsudvikling

Målet er at få den enkelte praksis til at finde en systematisk arbejdsform, der muliggør implementering af nye forhold og forandringstiltag i klinikken. Baggrunden var, at Kvalitets- og efteruddannels...
 • 11-06-2021
 • 1 fil
Gensidigt praksisbesøg er en metode til at udvikle kvaliteten i jeres praksis. Ideen er, at man planlægger og gennemfører et struktureret besøg i en anden praksis. Ved dette besøg bliver der mulighed...
 • 05-04-2021
 • 1 fil
Formålet med dette studie er at undersøge, hvor stor en andel af vores KOL-patienter, der ikke har været til årskontrol herunder spirometri-undersøgelse samt undersøge, hvor mange af patienterne der e...
 • 10-05-2021
 • 1 fil
Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.
 • 26-05-2021
Mennesker med svær psykisk sygdom dør 10-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Den største årsag til denne overdødelighed er underdiagnostisering og underbehandling af fysiske sygdomme. Ofte beha...
 • 12-09-2021
Patienter i medicinsk behandling med Alendronat mod osteoporose skal kontrolleres efter 5 års behandling for at afklare, om medicinsk behandling skal fortsætte. Ved gennemgang var der 18 % af pa...
 • 10-07-2021
 • 1 fil
Formålet med projektet er at gøre behandlingen bedre for patienter med kompliceret multisyge, at styrke almen praksis i dette arbejde samt at forbedre samarbejdet mellem almen praksis, kommune og ...
 • 12-07-2021