Organisering/drift

Kvalitetsudvikling

Målet er at få den enkelte praksis til at finde en systematisk arbejdsform, der muliggør implementering af nye forhold og forandringstiltag i klinikken. Baggrunden var, at Kvalitets- og efteruddannels...
 • 11-06-2021
 • 1 fil
Gensidigt praksisbesøg er en metode til at udvikle kvaliteten i jeres praksis. Ideen er, at man planlægger og gennemfører et struktureret besøg i en anden praksis. Ved dette besøg bliver der mulighed...
 • 05-04-2021
 • 1 fil
Formålet med dette studie er at undersøge, hvor stor en andel af vores KOL-patienter, der ikke har været til årskontrol herunder spirometri-undersøgelse samt undersøge, hvor mange af patienterne der e...
 • 10-05-2021
 • 1 fil
Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.
 • 26-05-2021
Mennesker med svær psykisk sygdom dør 10-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Den største årsag til denne overdødelighed er underdiagnostisering og underbehandling af fysiske sygdomme. Ofte beha...
 • 12-09-2021
Patienter i medicinsk behandling med Alendronat mod osteoporose skal kontrolleres efter 5 års behandling for at afklare, om medicinsk behandling skal fortsætte. Ved gennemgang var der 18 % af pa...
 • 10-07-2021
 • 1 fil
Formålet med projektet er at gøre behandlingen bedre for patienter med kompliceret multisyge, at styrke almen praksis i dette arbejde samt at forbedre samarbejdet mellem almen praksis, kommune og ...
 • 12-07-2021
Almen praksis spiller ofte en mindre rolle i håndteringen af COVID-positive patienter, da patienten selv kan bestille test og ikke nødvendigvis kontakter praksis efterfølgende. Derfor har vi en mangel...
 • 22-02-2023
 • 1 fil
Mange ældre og syge har svært ved at komme op til en konsultation i Hellerup Lægehus af forskellige årsager. Der er derfor et stort behov for disse ældre og svagelige personer får ekstra sundhedsfagli...
 • 22-02-2023
I vores praksis har vi den udfordring, at vi har ret få DM2-patienter. Vi har derfor svært ved at opnå rutine ift. håndtering af patienter med udfordringer, hvor behandlingen skal omlægges mv. Vi ønsk...
 • 22-02-2023
I vores klinik er der i skrivende stund 367 patienter, der har en eller begge af diagnoserne KOL eller DM2. Det svarer til en ud af 16 tilknyttede patienter. Således har vi dagligt flere både læge- og...
 • 23-02-2023
Vi besluttede at gennemføre ovenstående projekt, for at få bedre styr på og kontinuitet i vores kronikerforløb med fokus på Osteoporose, som vi har forsømt og som vi modsat andre kronikergrupper som D...
 • 14-03-2023
Undersøgelse af hvor stor en del af børnene i vores praksis, der til og med deres 6. leveår, kommer til børneundersøgelser samt vaccinationer, som er inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram. ...
 • 06-09-2023
 • 1 fil