Opsporing af skrøbelige ældre med henblik på opsøgende hjemmebesøg

  • Louise Bjørkholt Andersen, introduktionsreservelæge, Hans Thorvald Stokkendal, tutorlæge, Katrine Ip
  • 22-02-2023
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Mange ældre og syge har svært ved at komme op til en konsultation i Hellerup Lægehus af forskellige årsager. Der er derfor et stort behov for disse ældre og svagelige personer får ekstra sundhedsfaglig hjælp.

Metode

Kortlægning af de forskellige typer af sygebesøg og hertil knyttede ydelser inden for overenskomsten og særaftaler for Region Hovedstaden. Beskrivelse af formålet med hver enkelt type sygebesøg. Udarbejdelse af vejledninger, som kan anvendes til sygebesøg. Datatræk og løbende evaluering. Projektet omfattede:
1) En kortlægning af de forskellige typer af sygebesøg og hertil knyttede ydelser inden for overenskomsten og særaftaler for Region Hovedstaden.
2) En beskrivelse af formålet med hver enkelt type sygebesøg (bl.a. Opsøgende sygebesøg, Opfølgende hjemmebesøg, Demenskontrol, Indlæggelsesforebyggende sygebesøg og Palliativt sygebesøg), og hvilke patientgrupper der var kandidater hertil.
3) Udarbejdelse af en frase, som kan anvendes til sygebesøg, som kommer hele vejen rundt om psykisk og fysisk helbred samt medicin.
4) Datatræk på diagnoser, alder, ophold på plejehjem og andre data i XMO, for at identificere patienter med muligt behov for opsøgende sygebesøg.
5) Løbende evaluering af ovenstående.

Resultater

Der er udarbejdet vejledning og beskrivelse at de forskellige typer sygebesøg, som benyttes med stor tilfredshed. Projektet har givet en større forståelse for indhold og formål med diverse sygebesøg for både læger og personale. Patienttræk blev foretaget fra journalsystemet ud fra forskellige diagnoser, bl.a. kronisk sygdom, demens, multisygdom samt alder. Data blev overført til Excel med henblik på at kontakte relevante patientgrupper for at tilbyde sygebesøg. Det viste sig, at den bedste identificerende faktor for patienter i målgruppen var, at patienten havde adresse på et plejehjem. De opfølgende sygebesøg arrangeres ud fra fremsendte epikriser, og dette fungerer godt. Projektet har resulteret i større fokus på sygebesøg. Når der ved læge vurderes behov for sygebesøg, arrangeres det ved sekretariat. Og i de tilfælde hvor hjemmeplejen eller andre kontaktpersoner bør tilkobles, arrangeres dette.

Evaluering

Der er kommet øget opmærksomhed på sårbare og ressourcesvage patienter, og en øget fælles indsats i klinikken omkring sygebesøg.

Økonomisk støtte

Fra KEU via KAP-H.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.