The Phy Psy Trial (PPT) - kvalitetsudvikling af behandlingsmodel i almen praksis

  • Forskningsenheden for almen praksis
  • 12-09-2021

Formål med projektet

Mennesker med svær psykisk sygdom dør 10-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Den største årsag til denne overdødelighed er underdiagnostisering og underbehandling af fysiske sygdomme. Ofte behandles disse mennesker på tværs af sektorgrænser, hvorfor koordinering mellem almen praksis, kommuner og hospitalspsykiatrien er afgørende. Forskellige 'integrated care' modeller, designet uden for almen praksis, er de senere år blevet testet i en dansk kontekst. Resultaterne har været skuffende, især pga. manglende engagement og deltagelse fra både patienter og almen praksis.
For at reducere overdødeligheden hos mennesker med svær psykisk sygdom ønsker Phy-Psy-Trial (PPT) projektet at udvikle en ny behandlingsmodel, der sikrer bedre opsporing og koordineret behandling af fysiske sygdomme, og som tager udgangspunkt i patienternes og almen praksis' behov.

Metode

PPT vil anvende en brugerinddragende tilgang, hvor patienter, almen praksis og andre relevante fagspecialister er
med i det konkrete udviklingsarbejde af behandlingsmodellen.
Praktiserende læger og andre interessenter involveres i observations-studier, interviews og workshops m.h.p.
afdækning af erfaringer, præferencer og muligheder. Den endelige model afprøves i Region Sjælland og Region
Midt.

Resultater

afventer

Evaluering

afventer

Økonomisk støtte

KEU Region Sjælland
Novo Nordisk Fonden

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.