Gensidigt praksisbesøg

  • DAK-E
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Gensidigt praksisbesøg er en metode til at udvikle kvaliteten i jeres praksis.
Ideen er, at man planlægger og gennemfører et struktureret besøg i en anden praksis. Ved dette besøg bliver der mulighed for at iagttage, reflekter og give feedback om, hvad du erfarer.

Metode

Forud for at besøget er aftalt overvej, hvad der skal være emnet ved besøget. Det kan være:
• Klinikkens daglige funktion med fokus på de daglige konsultationer.
• Klinikkens daglige funktion med fokus på udvalgte sygdomme – for eksempel diabetes, KOL eller psykisk sygdom.
• Praksis’ læringsmiljø – for eksempel uddannelseslægen/den interne undervisning af læger og praksispersonale.
• Hvorledes er jeres praksis organiseret?
• Hvorledes kan I bruge jeres kvalitetsdata fra datafangst til optimering af patientbehandlingen?

Når du har valgt et af områderne, finder du en god kollega for eksempel fra din klynge, som har tid og lyst til at gøre dette i fællesskab.

Evaluering

Se vedhæftede manual til beskrivelse af hvordan du kan udføre projektet.

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.