Lighed i sundhed og multisygdom

  • Anne Frølich
  • 12-07-2021

Formål med projektet

Formålet med projektet er at gøre behandlingen bedre for patienter med kompliceret multisyge,
at styrke almen praksis i dette arbejde samt at forbedre samarbejdet mellem almen praksis,
kommune og hospital. Nærmere betegnet søger projektet af afdække, i hvilken grad en ny
patientcentreret behandlermodel, der indebærer en forlænget oversigtskonsultation i almen
praksis, øget samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse samt øget
patientinddragelse og opfølgning, er bedre end vanlig behandling af patienter med kompliceret
multisygdom.
Baggrunden for projektet er, at multisyge borgere udgør mellem 20-40% af den danske
befolkning. Dette tal forventes at stige i de kommende år med et stigende omkostninger og pres
på alle sektorer i sundhedsvæsenet til følge. Af de multisyge har 5-15% kompliceret multisygdom
med komplekse forløb, der ofte fører til usammenhængende og fragmenterede patientforløb.
Derudover har multisyge ofte lavere livskvalitet, problemer med medicinering og øget
dødelighed. En ny patientcentreret behandlermodel med forlænget oversigtskonsultation har
vist sig lovende i et tidligere projekt, og videreudviklingen af modellen, som undersøges i dette
projekt, søger at sikre patienter med kompliceret multisygdom en mere sammenhængende
behandling i tæt samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse med patienten i centrum

Metode

Undervisning til de deltagende læger og sygeplejersker. De nye Oversigtskonsultationer (30-45 min), en individuel behandlingsplan med et planlagt forløb og oversigt over aktivitet i de tre sektorer, korte follow-up aktiviteter og samarbejde mellem sektorerne. Den nye behandlermodel undersøges i et randomiseret studie, der evalueres både kvantitativt og kvalitativt

Resultater

Forventet:
At udvikle og afprøve en ny behandlermodel i almen praksis, Oversigtskonsultationen med follow-up aktiviteter. Modellen indebærer styrket samarbejde mellem de tre sektorer. Udvikling af undervisningsindsats i almen praksis og kommune personale.

Økonomisk støtte

Projektet er forankret i Region Sjælland og støttes økonomisk af KEU Region Sjælland / KAP-S samt fonde

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.