Organisering/drift

Personale

Målet er udvikling af støttemateriale og en ny uddannelsesstruktur af praksispersonalet i almen praksis.
  • 24-11-2020
Vi skulle ansætte en ny sygeplejerske og ville i den forbindelse forsøge at strukturere ansættelse, oplæring og løbende evaluering af den nye medarbejder. Tidligere har det været mere individuelt hvor...
  • 05-04-2021
Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.
  • 26-05-2021
I vores praksis har vi den udfordring, at vi har ret få DM2-patienter. Vi har derfor svært ved at opnå rutine ift. håndtering af patienter med udfordringer, hvor behandlingen skal omlægges mv. Vi ønsk...
  • 22-02-2023
Vi etablerede praksis januar 1.1.2018. Vi deltog i fælles ledelseskursus med fokus på værdibaseret ledelse. Vi havde udfærdiget værdipapir for vores praksis, hvilket fungerede godt. Vi ønskede at foku...
  • 29-08-2023