Diabetes og forløbsplaner i Lægehuset Sortedam

  • Praktiserende læge Tina Eriksson, Lægehuset Sortedam
  • 22-02-2023
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

I vores praksis har vi den udfordring, at vi har ret få DM2-patienter. Vi har derfor svært ved at opnå rutine ift. håndtering af patienter med udfordringer, hvor behandlingen skal omlægges mv. Vi ønsker at inddrage uddannelseslægerne i årskontroller af kroniske patienter for at sikre, at de får mulighed for at styre kroniske forløb i almen praksis. Vi finder det vigtigt, at uddannelsen i håndtering af DM2 er optimal i almen praksis.

Metode

Analyse og liste- og dataudtræk.

Resultater

Organisatorisk:
• Vi har fået erfaring med DM2 forløbsdata.
• En trimmet liste over de DM2 patienter, som klinikken har ansvaret for.
• Alle DM2 patienter, som klinikken har ansvaret for, har fået tildelt en ansvarlig, fast læge.
• Andelen af DM2 patienter, der har fået foretaget årskontrol indenfor de seneste 18 mdr., er steget fra 33% til 73%.
• Andelen af DM2 patienter, der har en forløbsplan, er steget fra 10% til 45%.
Inddragelse af uddannelseslæger i DM årskontrol:
• Inddragelse af uddannelseslægerne i årskontrol af DM2 er en udfordring, der kræver vedvarende opmærksomhed.
• Barrierer er patienternes modstand mod årskontrollens uddelegering, og at der er mange andre opgaver, der kræver personalets opmærksomhed.
• Uddannelseslæger i introstilling og fase 1-3 har interesse i og tilstrækkelig viden til at løfte opgaven med årskontrol af DM2.
• KBU-læger har behov for at gennemføre almen medicinske forløb, men andre forløb er mere egnede, f.eks. udredning og behandling af nydiagnosticerede hypertensionspatienter.
Kvalitet af DM2 behandling:
• Efter vi har inkluderet HbA1c i rutineopfølgningen af hypertensionspatienter, har vi opsporet nye DM2 patienter.
• Vi har fået mere fokus på DM2 problempatienter, og har i højere grad omlagt behandlingen efter gældende anbefalinger. I praksis støder det på modstand fra nogle patienter. Nogle har ikke råd til behandlingen. Nogle oplever bivirkninger.
Fremtidig håndtering af DM2 i klinikken:
• Fremover tildeles DM2 patienter, som kontrolleres i klinikken, en fast læge.
• intro-læger og fase 1-3 læger vil blive inddraget i DM2 kontrollerne i det omfang, det er muligt.
• Vi vil fremover gennemgå DM2 forløbsdata 2 gange årligt og tage hånd om problempatienter.

Evaluering

Sidegevinster: Da vi har mange raske og ressourcestærke patienter, har projektet hjulpet os til i højere grad at prioritere kronisk syge patienter.
Anbefalinger til andre praksis: At trimme DM2 patientlisten og tildele ansvarlig læge. At inddrage intro- og fase 1-3 uddannelseslæger i DM2 årskontroller.

Økonomisk støtte

Fra KEU via KAP-H.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.