Faglighed

Ultralyd

Formålet er at give praktiserende læger et indblik i hvordan ultralyd kan anvendes i almen praksis til at bedre patientbehandlingen, styrke den praktiserende læges professionalisme og øge arbejdsglæde...
  • 28-10-2020
At lave en kursusstruktur, hvor alment praktiserende læger i Nordjylland kan blive uddannet til at lave relevante ultralydsscanninger i egen praksis. Klinisk ultralyd, som også kaldes Point-of-Care Ul...
  • 28-10-2020
Formålet med projektet er at undersøge synergien i at sende tutorlæger og uddannelseslæger på fælles kursus i brugen af basal Point-of-care-ultralyd: - Kan modellen facilitere læring, gensidig supe...
  • 14-06-2021
I dette pilotstudie undersøges det, hvordan klinisk ultralyd kan integreres i introduktionsstillingen i almen medicin og give et udgangspunkt for en ultralydslogbog eller et ultralydspensum for denne ...
  • 05-04-2021
  • 1 fil