Uddannelse

Uddannelseslæger

Formålet med projektet er at undersøge synergien i at sende tutorlæger og uddannelseslæger på fælles kursus i brugen af basal Point-of-care-ultralyd: - Kan modellen facilitere læring, gensidig supe...
  • 14-06-2021
I dette pilotstudie undersøges det, hvordan klinisk ultralyd kan integreres i introduktionsstillingen i almen medicin og give et udgangspunkt for en ultralydslogbog eller et ultralydspensum for denne ...
  • 05-04-2021
  • 1 fil
Undersøgelse af hvor stor en del af børnene i vores praksis, der til og med deres 6. leveår, kommer til børneundersøgelser samt vaccinationer, som er inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram. ...
  • 06-09-2023
  • 1 fil