Organisering/drift

Administration

Vores lægehus har i en årrække via metoden Tid-Samme-Dag (TSD) tilstræbt at optimere vores tilgængelighed. Vores umiddelbare fornemmelse i årene efter indførslen af TSD har været, at patienterne ikke ...
  • 05-04-2021
Vi besluttede at gennemføre ovenstående projekt, for at få bedre styr på og kontinuitet i vores kronikerforløb med fokus på Osteoporose, som vi har forsømt og som vi modsat andre kronikergrupper som D...
  • 14-03-2023
Vi etablerede praksis januar 1.1.2018. Vi deltog i fælles ledelseskursus med fokus på værdibaseret ledelse. Vi havde udfærdiget værdipapir for vores praksis, hvilket fungerede godt. Vi ønskede at foku...
  • 29-08-2023