Kontinuitet i kronikerforløb

  • Lægerne Marinane Carnera og Ane Sehested
  • 14-03-2023
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Vi besluttede at gennemføre ovenstående projekt, for at få bedre styr på og kontinuitet i vores kronikerforløb med fokus på Osteoporose, som vi har forsømt og som vi modsat andre kronikergrupper som Diabetes, Hypertension, KOL og AFLI ikke har haft fast procedure for.Metode

Tilrettelæggelse af fast procedure for Osteoporose. Udarbejdelse af fraser samt uddannelse til både personale og læger.

Resultater

Vi har i forløbet arbejdet med PDSA-cirklen, DSAMs vejledninger for kroniske sygdomme, Dansk endokrinologisk selskabsvejledning om Osteoporose samt IRFs vejledning af 2-2019 om behandling af Osteoporose.
Vi har i perioden fra marts 2021 til september 2021 fået indkaldt patienter, der har Osteoporose, til årskontrol, hvis de ikke blev fulgt hos endokrinologer eller ikke havde været til kontrol i 2 år, så der nu fremover er system i det. Vi har fået lavet fraser til både personale og læger til brug ved årskontrollen samt fast blodprøvepakke i forbindelse med årskontrollen.
Vi har fået uddannet vores personale og os læger til at opfange nye patienter med mulig Osteoporose mhp. DXA-scanning.
Sidegevinst: Forløbet har generelt givet fokus på kronikerne. En sidegevinst er, at det giver øget sammenhold og arbejdsglæde i klinikken, når man har et fælles projekt. Derudover har flere patienter givet udtryk for, at de har været glade for vores fokus og optimering.

Evaluering

Andre kan lære, at det at give sig tid til et fokusområde giver øget bevidsthed om netop det område. Det gør det lettere, når der er lavet fraser og faste procedurer m.m. Sidst men ikke mindst mener vi, at det giver øget arbejdsglæde.

Økonomisk støtte

Fra KEU via KAP-H.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.