Patientkommunikation

Læge-patient relationen

Tovholderfunktionen i almen praksis er under pres med det stigende antal multisyge patienter med tiltagende kompleksitet. Hvordan kan vi i almen praksis nytænke tovholdefunktionen, så håndteringen af ...
  • 17-04-2021
Formålet er at udvikle en ny tværsektoriel samarbejdsform med almen praksis som tovholder for mennesker med multisygdom. Projektet identificerer multisyge patienter i almen praksis’ database, tilbyder...
  • 15-06-2021
Formålet er at undersøge hvilke kvalitative indsatser, der virker for at modvirke oplevelsen af udbrændthed eller at man opgiver at have praksis.
  • 26-05-2021
Alment praktiserende læger har en central rolle i behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. For at sikre kvalitet i behandlingen af den stigende forekomst af kroniske sygdomme er der i Danmark ...
  • 12-09-2021
Videokonsultationer i almen praksis udgør en væsentlig praksisforandring som der er begrænset kvantitativ viden om og særligt mht. kroniker(diabetes)området. Projektets formål og forventede result...
  • 12-07-2021
Formålet med projektet er at gøre behandlingen bedre for patienter med kompliceret multisyge, at styrke almen praksis i dette arbejde samt at forbedre samarbejdet mellem almen praksis, kommune og ...
  • 12-07-2021