Faglighed

Gynækologi/obstetrik

Vi ønsker at arbejde seriøst med patientinddragelse ved at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, som gør den abortsøgende kvinde velinformeret omkring behandlingsmetoder, mulige konsekvenser, valg og f...
  • 05-04-2021
Projektet har haft til formål at forebygge de psykiske belastninger i spædbarnsfamilier, som en forælders fødselsdepression medfører, og de skader, det kan påføre børnene. Det er gjort ved at opdage m...
  • 20-10-2020
Formålet er at udvikle metoder til undersøgelse af børns mentale og neuromotoriske udvikling ved børneundersøgelserne, samt at optimere registreringen af vores fund i en systematisk børnejournal. E...
  • 13-06-2021