Beslutningsstøtte til valg af abortmetode

  • Lene Agersnap, praktiserende læge og specialepraksiskonsulent i gynækologi, obstetrik og pædiatri ve
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Vi ønsker at arbejde seriøst med patientinddragelse ved at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, som gør den abortsøgende kvinde velinformeret omkring behandlingsmetoder, mulige konsekvenser, valg og fravalg. På den måde rustes kvinden til at sparre med det sundhedsfaglige personale og træffe et informeret valg om abortmetode. Værktøjet vil desuden styrke det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og hospital.
Projektgruppen består af reservelæge Cecilie Jespersen, Klinisk sygeplejespecialist og kvalitetskoordinator Kristina Petersen og praktiserende læge Lene Agersnap.

Metode

Der foreligger ikke yderligere beskrivelse af projektet for nuværende. Ved interesse kan projektejerne kontaktes.

Økonomisk støtte

Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget (KEU) for almen praksis i Region Hovedstaden

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.