Tidlig opsporing af fødselsdepression blandt kommende forældre

  • Birgitte Bibow, praktiserende læge
  • 20-10-2020

Formål med projektet

Projektet har haft til formål at forebygge de psykiske belastninger i spædbarnsfamilier, som en forælders fødselsdepression medfører, og de skader, det kan påføre børnene. Det er gjort ved at opdage mødres og fædres mulige fødselsdepression i forbindelse med graviditetsundersøgelser hos praktiserende læge. Spørgsmålet har været: Er det muligt at opdage og behandle fødselsdepression hos mødre og fædre, allerede inden barnet er født?

Metode

Screeningsskemaet ”Reaktioner på at vente barn/blive forældre” er blevet benyttet af 30 praktiserende læger i en periode på 18 måneder fra 1. april 2015 til 30. september 2016. Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet har udviklet screeningsskemaet, som benyttes dagligt efter barnets fødsel af sundhedsplejen i omkring 30 kommuner landet over og på Rigshospitalet både under graviditet og efter fødslen.

Resultater

I projektperioden er der gennemført 1.206 screeninger af 529 mænd og 677 kvinder ved anden graviditetsundersøgelse hos praktiserende læge omkring 24. graviditetsuge. Skemaet ”Reaktioner på at vente barn/blive forældre” består af 26 spørgsmål om de vordende forældres mentale tilstande, deres relationer til omgivelserne og tanker om det kommende barn. Blandt alle 1206 mænd og kvinder/vordende forældre, der er blevet screenet, er det 10 %, som udviser tegn på fødselsdepression. Herunder udviser 42 mænd, svarende til 8 % af de screenede 529 mænd tegn på fødselsdepression. Tilsvarende var det 75 kvinder, svarende til 11 % af de screenede 677 kvinder.
Alle vordende fædre og mødre, der har scoret over cut off, har fået tilbudt psykologsamtale på Rigshospitalet straks efter screeningen. Her har de fået tilbudt Rigshospitalets psykologiske intervention ved forstyrrelser under graviditet og i spædbarnstiden, kaldet ”Minding the parent-baby relationship”. Behandlingsdelen er finansieret via Trygfonden.

Evaluering

Projektresultater er formidlet på Store Praksisdag 2017, Nordisk Kongres 2017 og i en række medier. Desuden publiceres en artikel i Månedsskriftet for almen praksis i april 2018. Læs mere:
Screeningsskema, screeningsmanual, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og Gotland Male Depression Scale (GMDS) findes på projektets side på sundhed.dk

Økonomisk støtte

Projektet har en bevilling på 379.160 kr.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.