Familietrivsel i almen praksis. Kvalitetsudvikling af svangre- og børneundersøgelser i almen praksis med særligt henblik på børns mentale udvikling og familiernes robusthed

  • Anette H. Graungaard, praktiserende læge og lektor i almen medicin ved Forskningsenheden for Almen P
  • 13-06-2021

Formål med projektet

Formålet er at udvikle metoder til undersøgelse af børns mentale og neuromotoriske udvikling ved børneundersøgelserne, samt at optimere registreringen af vores fund i en systematisk børnejournal.

Endvidere har vi udviklet et internetbaseret program (robustbarn.dk.) som afprøves i et støre randomiseret studie. Programmet, som er udviklet af Komitéen for Sundhedsoplysning, har til formål at styrke familiers evne til at håndtere de udfordringer, som et nyt barn kan give familien.

Metode

I projektet har vi udviklet metoder, som kan sætte fokus på børns mentale og neuromotoriske udvikling. Endvidere har vi præsenteret en systematisk journal til at registrere vores fund. I pilotprojektet indgik 10 praksis og i alt 84 familier i denne udvikling og evaluering af redskaberne. Interventionsprogrammet er efterfølgende blevet ændret og tilpasset brug i almen praksis. Vi har til dette formål udviklet et to-dages kursus for praktiserende læger og deres personale.

I det efterfølgende randomiserede studie har læger og personale fra i alt 70 klinikker været på kursus i de udviklede metoder og børnejournalen, og halvdelen af klinikkerne er blevet randomiseret til at præsentere interventionsprogrammet.

Resultater

Projektet startede i november 2017, og det går efter planen. Der blev foretaget opfølgende interviews med læger og patienter efter pilotprojektet. Her fremgik det, at alle parter fandt børnejournalen relevant og let at implementere i børneundersøgelsen, samt at et øget

fokus på mental sundhed hos gravide var absolut velkomment og relevant. De indsamlede erfaringer blev brugt i den endelige udformning af svangre-og børnejournalen.

Alle de deltagende læger anvender nu børnejournalen og inkluderer mindst 10 gravide hver i projektet. De foreløbige erfaringer med børnejournalen og med et øget fokus på mental trivsel er omtalt i to artikler i Practicus i april 2019. Det forventes, at der ved projektets afslutning udarbejdes en rapport og artikler til fagtidsskrifter. Målet er, at det fører til en nytænkning af de forebyggende konsultationer, som kan udbredes til flere praksis og i sidste ende øge trivslen hos småbørn og deres forældre.

Evaluering

Projektet bliver evalueret med spørgeskemaer og interviews med de deltagende læger og deres patienter i forhold til både udbytte af selve kurset og erfaringer med anvendelsen af de nye journaler. Evalueringen af interventionen vil blive rapporteret i internationale og nationale tidsskrifter.

Yderligere information kan findes på www.familietrivsel.dk

Økonomisk støtte

KEU-udvalget for Region Hovedstaden har bevilliget 356.960 kr. i 2017 og 715.000 kr. i 2019 til dette samarbejdsprojekt mellem læger fra almen praksis og medarbejdere ved Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Det randomiserede interventionsstudie er støttet med en bevilling fra TrygFonden.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Gynækologi/obstetrikPædiatri

Relaterede projekter