Faglighed

Lungesygdomme

At forbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis, Region Nordjylland. Kvalitetsforbedre de deltagende lægers antibiotikaudskrivning. At opdatere uddannelseslægers, behan...
  • 05-04-2021
Foreløbige analyser i vores praksis inden projektstart pegede på, at vores register over KOL-patienter ikke var validt. Projektet skulle derfor belyse og fremover sikre validiteten af vores register o...
  • 05-04-2021
Formålet med dette studie er at undersøge, hvor stor en andel af vores KOL-patienter, der ikke har været til årskontrol herunder spirometri-undersøgelse samt undersøge, hvor mange af patienterne der e...
  • 10-05-2021
  • 1 fil