Audit om Luftvejsinfektioner (APO)

  • Nord-KAPs koordinatorgruppe ved Niels Skibsted
  • 05-04-2021

Formål med projektet

At forbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis, Region Nordjylland.

Kvalitetsforbedre de deltagende lægers antibiotikaudskrivning.
At opdatere uddannelseslægers, behandlersygeplejerskers og andet praksispersonalers viden om luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabrug.
At kvalitetsforbedre praksis organisering med henblik på udredning og behandling af luftvejsinfektioner.

Metode

Der foreligger ikke yderligere beskrivelse af projektet. Ved interesse kan projektejer kontaktes.

Økonomisk støtte

KEU - KAP Nord
247.500 kr.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Lungesygdomme

Relaterede projekter