KOL i almen praksis - et kvalitetsudviklingsprojekt i Gilleleje Lægecenter

  • Praktiserende læge Lars J. Hansen, Gilleleje Lægecenter
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Foreløbige analyser i vores praksis inden projektstart pegede på, at vores register over KOL-patienter ikke var validt. Projektet skulle derfor belyse og fremover sikre validiteten af vores register over KOL-patienter i almen praksis. Vi ønskede at opgøre andelen af vores KOL-patienter, som ikke har modtaget et ”årstjek” inden for det sidste år, en vaccination med Prevenar eller modtaget et tilbud om KOL-rehabilitering i Gribskov Kommune. Patienter, der ikke har modtaget disse ydelser, vil i projektperioden blive forsøgt inviteret til dette.

Metode

Gilleleje Lægecenter har et meget omfattende register af KOL-patienter med registrering af i alt 98,9 pct. af de forventede KOL-patienter tilmeldt vores praksis. Vi benyttede datavisninger i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) via www.kiap.dk. KOL-indberetninger og KOL-oversigten giver den praktiserende læge mulighed for at se et register over tilmeldte KOL-patienter og resultatet af visse kvalitetsindikatorer.

I perioden november og december 2019 blev projektet forberedt med fastlæggelse af kvalitetsindikatorer, manual for audit, dataudtræk, ansættelse af personale og pilottest af journalaudit. Herefter blev journalgennemgangen foretaget og databearbejdet. Der er samlet brugt 25 lægetimer og 54 sygeplejersketimer i projektet.

Resultater

Af de 369 patienter, set inden for de sidste tre år med KOL-diagnosen, R95, var 271 patienter (73,4 pct.) fortsat levende, tilmeldt og kontrolleret i vores praksis. Flertallet af vores patienter (66,6 pct.) har
mild grad af KOL, og mange (76,1 pct.) har ikke haft en exacerbation de sidste tre år. En mindre andel
(7,0 pct.) har FEV< 30 pct. Klinikken har tilmeldt størstedelen af patienterne til forløbsydelsen (65,7 pct.), en stor andel har fået et årstjek (76 pct.) og en lungefunktionsundersøgelse (95 pct.) inden for de sidste tre år. Det skal sættes i relation til, at mange af vores patienter har en mild grad af KOL og måske ikke mærker gener i hverdagen. Rygestatus er registeret hos størstedelen af vores KOL-patienter (88,2 pct.). En tredjedel (35,1 pct.) af vores KOL-patienter ryger dagligt. MRC-grad er registreret hos næsten to-tredjedele (63 pct.), antal exacerbationer hos næsten to-tredjedele (60 pct.) og henvisning til KOL-rehabilitering er registreret hos 42 pct. Brugen af forløbsplaner er meget lav (8,9 pct.).

Evaluering

Konklusion og tiltag fremadrettet:

• Vi arbejder på at involvere vores sygeplejersker mere i KOL-behandlingen og dermed højne behandlingskvaliteten. I den forbindelse anvender vi forløbsplanen som dataindtastningsplatform, hvilket forventes at give en bedre registrering. Ydermere vil vi overveje systematisk indkaldelse af udeblevne KOL-patienter.

• Vi har i 2020 fokus på pneumokok-vaccination og henvisning til KOL-rehabilitering.

• Vi afholder et klinikmøde for læger og personale i august 2020, hvor resultaterne præsenteres, og der fastlægges en plan for fremtidig vedligeholdelse af vores register og kvalitetsvurdering af KOL-behandlingen i vores praksis.

• Vi vil følge op på patienter, der ikke har modtaget et årstjek i henhold til DSAMs vejledning.

Anbefalinger til andre praksis: Det er væsentligt løbende at være opmærksom på at få fjernet patienter fra registeret, når de afgår fra praksis ved død, fraflytning eller henvisning til lungeafdelingen på hospitalet og tilmelde relevante patienter med KOL, når de tilgår praksis ved tilflytning, afslutning fra sygehuset, speciallæge eller ved ny-diagnosticering i vores praksis. Væsentlige opmærksomhedspunkter er:

• Ikke at ”tabe” udeblevne patienter
• Huske at vurdere sværhedsgraden og henvise til KOL-rehabilitering
• Implementere brug af forløbsplaner
• Huske at tilbyde pneumokokvaccine

Økonomisk støtte

KAP-H

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Lungesygdomme

Relaterede projekter