Faglighed

Antibiotikaresistens

Forbruget af antibiotika hos ældre er stigende, og der er især et stort forbrug af bredspektrede antibiotika. Overforbrug af antibiotika leder til øget antibiotikaresistens. Hos ældre og svækkede indi...
  • 05-04-2021
Projektet blev gennemført for at se, om det var muligt at minimere antibiotikaforbruget og reducere antallet af podninger uden at sætte patienttilfredsheden over styr.
  • 05-04-2021