Conjunktivit-projekt (ukomplicerede infektiøse conjunktivitter)

  • Praktiserende læge Lise Svendsen, Allerød
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Projektet blev gennemført for at se, om det var muligt at minimere antibiotikaforbruget og reducere antallet af podninger uden at sætte patienttilfredsheden over styr.

Metode

Vi har indført en frase til brug ved symptomer på conjunktivit, men ikke ved bygkorn, som den heller ikke var tiltænkt. Frasen har været med til at øge fokus på alarmsymptomer, differentialdiagnoser og risikofaktorer.

Resultater

Antibiotikaforbruget på Fucitalmic er reduceret fra 36 til 3 recepter i en sammenlignelig periode, mens
forbruget af Kloramfenikol ikke er øget tilsvarende (fra 14 til 16 recepter). Vi kan se, at der er lille øgning i udskrivelse af ”vent og se”-recepter, hvoraf halvdelen er indløst. Al antibiotika er udskrevet ved konsultation.

Evaluering

Der foreligger endnu ikke data fra Ordiprax fra 1. kvartal 2020, så data er hentet fra journalsystemet.
I forhold til dataindsamling er der ikke søgt på diagnose, men alene på udskrevet antibiotika, da vi ved, at vi ikke har været stringente i diagnosekodningen. Derfor har vi ikke overblik over, hvor mange der er set uden at være sat i behandling. Det ville have været hensigtsmæssigt at diagnosekode alle henvendelser, så vi også havde overblik over henvendelser med conjunktivit, som ikke blev sat i antibiotisk behandling. Vedrørende patienttilfredshed, har vi ikke oplevet umiddelbar utilfredshed eller klager over behandling/ikke behandling.

Sidegevinster: Vi kan konstatere at mange henvendelser vedrørende øjne drejer sig om bygkorn.
I forløbet har vi implementeret information om cillievask, men ikke haft fokus på antibiotikadelen.
Dette kunne være fokus for et nyt projekt. Frasen har givet mere fokus på diffentialdiagnoser, fx allergi.

Konklusion:
• Det har været nemt at sætte antibiotikaforbruget ned.
• Det har været nemt at ophøre med at pode rutinemæssigt.
• Frasen er fundet brugbar, og vi vil fortsat bruge denne.
• Vi vil blive bedre til at benytte vejledningen, idet vi finder det hensigtsmæssigt i forhold til patientens egen omsorg.
• Projektet findes egnet til at dele med klynge, efteruddannelsesgrupper, samarbejdslæge og RIV-gruppe, idet vi har oplevet succes med reduktion af antibiotika og podninger ved fokus på problemstillingen, og uden at opleve ringere behandling eller patienttilfredshed.
• På grund af Coronapandemi er der ikke planlagt yderligere vidensdeling.

Økonomisk støtte

KAP-H

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

ØjensygdommeMikrobiologiAntibiotikaresistens

Relaterede projekter