Bedre behandling af UVI på plejehjem

  • Sif Helene Arnold, læge og ph.d.-studerende
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Formålet med projektet er at identificere muligheder for kvalitetsforbedringer inden for kommunikation, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere. Projektet er et flerårigt (2017-2019) auditprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

Metode

Samtlige almen praksis i Region Hovedstaden blev inviteret til at deltage i projektet. I alt blev der rekrutteret 62 praksis fra 22 kommuner i Region Hovedstaden. I foråret 2018 blev der afholdt instruktionsmøder for de deltagende praksis.

Resultater

Over en 6 måneders periode modtog vi registreringer fra 47 praksis. I alt blev der registreret 559 henvendelser fra plejehjem om patienter med mistanke om akut urinvejsinfektion. På baggrund af registreringerne blev der udarbejdet en individuel og en samlet anonymiseret kvalitetsrapport til hver praksis. Praksis blev inviteret til at deltage i et seminar i november og december 2018, hvor der blev lagt vægt på at reflektere over egen praksis og identificere potentielle kvalitetsproblemer med udgangspunkt i den samlede kvalitetsrapport. På seminaret var der faglige oplæg fra eksperter i mikrobiologi og hygiejne.

Evaluering

Projektet er i evalueringsfasen med en igangværende deltagerevaluering og evaluering af projektforløbet. I løbet af 2019 forventer projektgruppen at foretage yderligere analyser af de indsamlede data med henblik på publicering af artikler i fagtidsskrifter og formidling af resultater fra projektet. Det langsigtede formål med projektet er, at resultaterne vil kunne bruges fremadrettet til vejledning og undervisning.

Økonomisk støtte

Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget (KEU) for almen praksis Region Hovedstaden

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.