Medicingennemgangsindsats på plejecentre

  • Charlotte Vermehren, ph.d. (pharm) og teamleder for Medicinfunktionen, KLFA
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Formålet med projektet er at udvikle en overordnet medicingennemgangsmodel, der fremmer rationel medicinanvendelse inden for udvalgte lægemidler, som hyppigt anvendes blandt ældre på plejehjem. Der er således i projektet fokus på at tilbyde medicingennemgang for ældre, som behandles med en af de fire lægemiddelgrupper: Antibiotika, smerteplastre, antipsykotika og antidemens-midler.

Resultater

På nuværende tidspunkt er der gennemført 49 medicingennemgange, og der er efter aftale med KAP-H’s styregruppe initieret en indsats for at få flere samtykkeerklæringer indsamlet. De første FMK-træk er trukket for at evaluere, om ændringsforslagene er blevet effektueret. Ydermere er der udført fire semi-strukturerede interviews med social- og-sundhedsassistenter for at evaluere deres oplevelser.

Økonomisk støtte

Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har modtaget en bevilling på 80.000 kr. til at honorere almen praksis for merarbejde i forbindelse med projektet.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.