Faglighed

Medicingennemgang

Formålet med projektet er at udvikle en overordnet medicingennemgangsmodel, der fremmer rationel medicinanvendelse inden for udvalgte lægemidler, som hyppigt anvendes blandt ældre på plejehjem. Der er...
 • 05-04-2021
NB se vedhæftede rapport for uddybende beskrivelse af projektet. Projektets overordnede formål er at fremme rationel farmakoterapi og minimering af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling på botilbudd...
 • 08-01-2021
 • 1 fil
NB se vedhæftede rapport om projektet i helhed. Formålet er at øge rationel medicinering på bo- og rehabiliteringstilbuddet Skovvænget.
 • 08-01-2021
 • 1 fil
NB resultaterne er blevet publiceret i open access tidsskriftet Pharmacy, se vedhæftede artikel. Projektets overordnede formål er at understøtte almen praksis i deres arbejde med medicingennemgang....
 • 08-01-2021
 • 1 fil
Projektet søger at fremme rationel medicinering hos plejecenterbeboere på de tre kommunale plejecentre i Hvidovre Kommune i samarbejde med almen praksis. Dette opnås ved, at der foretages en tidseffek...
 • 15-06-2021
 • 1 fil
Fokus på implementering af en god struktur i forbindelse med receptfornyelse/genordination af psykofarmaka i de enkelte klinikker. Det handler om at få skabt en struktur, så man husker at lave årskont...
 • 05-04-2021
Kvalitetssikring af smertebehandling og osteoporose i en almen praksis
 • 05-04-2021
1. At kortlægge omfanget af ”triple whammy” ordinationer dvs. ACE-I/ATII, diuretika og NSAID ordineret samtidigt og ”double whammy” dvs. brug af enten ACE-I/AT-II eller diuretika sammen med NSAID i en...
 • 12-09-2021