Medicingennemgang – samarbejde mellem KAP-H og KLFA

  • Dagmar Abelone Dalin, Medicinkonsulent og farmaceut, RegionH
  • 08-01-2021

Formål med projektet

NB resultaterne er blevet publiceret i open access tidsskriftet Pharmacy, se vedhæftede artikel.

Projektets overordnede formål er at understøtte almen praksis i deres arbejde med medicingennemgang. Der vil blive lagt vægt på at skabe et varigt fokus på medicingennemgang ved at styrke udviklingen af kulturen, organisationen og kompetencerne i forhold til medicingennemgang samt at udvikle og præsentere medicingennemgangsredskaber til brug i almen praksis.

Metode

KAP-H udbød lægefaglige konsulentbesøg hos almen praksis med fokus på rationel medicinordination og en patientbaseret medicingennemgang. Almen praksis fremsendte en patientcase inden besøget som blev gennemgået af farmaceut og læge fra Klinisk Farmakologisk Afdeling. Klinisk Farmakologisk Afdeling sendte derefter et oplæg til medicingennemgang til KAP-H. Til det lægefaglige konsulentbesøg hos almen praksis drøftede konsulenten og almen praksis oplægget til medicingennemgang.
Patientcasen omhandlede én patient på over 64 år fra den enkelte praksis, som fik over 5 lægemidler. Patientcasen, send til Kliniske Farmakologisk Afdeling, indeholdte diagnoser, anamnese, medicinliste med indikationer og relevant paraklinisk data.

Resultater

Der blev gennemgået 94 patienter. Der var forslag til ændringer for ca. halvdelen af lægemidlerne. Resultaterne er blevet publiceret i open access tidsskriftet Pharmacy:
https://www.mdpi.com/2226-4787/8/2/57

Evaluering

Resultaterne er blevet publiceret i open access tidsskriftet Pharmacy:
https://www.mdpi.com/2226-4787/8/2/57

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.