'Triple whammy' i almen praksis

  • Mette Kjærgaard Nielsen
  • 12-09-2021

Formål med projektet

1. At kortlægge omfanget af ”triple whammy” ordinationer dvs. ACE-I/ATII, diuretika og NSAID ordineret samtidigt og ”double whammy” dvs. brug af enten ACE-I/AT-II eller diuretika sammen med NSAID i en lægepraksis
2. At udarbejde og afprøve en patientvejledning omkring brug af NSAID for patienter i fast behandling med ACE-I/AT-II eller diuretika samt en instruks for personalet i praksis i forhold til behandlingsstrategier og evt. monitorering af relevante kliniske mål ved fortsat NSAID behandling.

Metode

Kombination af opgørelse af udtræk fra praksis’ patientsystem fra 1.5.2020-1.5.2021, litteratursøgning og udarbejdelse af instruks og patientvejledning baseret på materiale afprøvet i et New Zealandsk studie.

Del 1
Via søgning i patientsystem identificeres ordinationer af tripple og double whammy, patienternes alder, kroniske sygdomme, behandlingsvarighed af NSAID, indikation for NSAID, nyrefunktion for ATC-kode ACI-I (MCO9A, MCO9A), AT-II (MCO9C, MCO9D), diuretika (MCO3), NSAID (MM01A, MCO1EB16, MN02AJ)

Del 2
På baggrund af forskningslitteratur samt vejledning fra IRF, pro.medicin og interaktionsdatabasen udarbejdes en instruks til brug i praksis med
 Strategi for skift til anden behandling
 Risikofaktorer og cut off for anbefalet skift ved brug af NSAID i risikogrupper
 monitorering (inkl nyretal) ved fortsat behov for NSAID
Desuden udarbejdes en patientvejledning om brug af NSAID til patienter i behandling med ACE-I/AT-II eller diuretika, som kan udleveres til patienterne. Indhold:
 Navne på NSAID, info om at at de kan fås i håndkøb, at varigheden skal være så kort som muligt, at praksis skal kontaktes ved behov for længere behandling, da man så evt. skal have en ekstra kontrol af nyretal.
 Info om obs på diarre, opkast, dehydrering ved brug af NSAID og søge læge
Afprøves i konsultationer med patienter , der blev identificeret i del 1.

Resultater

ej opnået endnu

Evaluering

Antal relevante patienter evalueres kvantitativt. Instruks og patientvejledning afprøves i konsultationer med relevante patienter og evalueres kvalitativt vha interviews og standardspørgsmål før og efter konsultation.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.