Medicingennemgang på Solgaven (botilbuddet for blinde og svagtseende)

  • Anne Mette Drastrup, farmaceut/medicinkonsulent ved Medicinfunktionen for praksissektoren, Klinisk F
  • 08-01-2021

Formål med projektet

NB se vedhæftede rapport for uddybende beskrivelse af projektet.

Projektets overordnede formål er at fremme rationel farmakoterapi og minimering af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling på botilbuddet Solgaven i Region Hovedstaden. Dette sker i et bredt fagligt samarbejde mellem Den Sociale Virksomhed, almen praksis og Medicinfunktionen (Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital) til gavn for beboerne på Solgaven.
Der lægges vægt på at opnå en fremadrettet læring på bostedet og i almen praksis, så de i højere grad bliver opmærksomme på uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling og kender redskaberne til at minimere og forebygge forekomsten.

Metode

Undersøgelsen udføres som et interventionsstudie, hvor interventionen er udførelse af medicingennemgang for beboerne. Medicingennemgangsindsatsen udføres for beboerens samlede medicinliste. Medicingennemgangene udføres i samarbejde mellem personalet fra Solgaven, beboerens egen læge (plejehjemslægen eller almen praktiserende læge) og et medicingennemgangsteam (MGG-Team) fra Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, bestående af farmaceut og speciallægekonsulent i almen medicin.

Resultater

Medicingennemgangene blev udført fra oktober 2018 til marts 2019. Opfølgningen blev afsluttet slutningen af 2019 og databehandling er i gang. Der blev i alt udført 50 medicingennemgange på bostedet.

Evaluering

Økonomisk støtte

Lægernes kompensation blev støttet af KEU

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.