Organisering/drift

IT

MedCom har i samarbejde med PLO og de fem regioner i 2019 gennemført et pilotprojekt med det formål at afprøve video i almen og speciallægepraksis til konsultationer med patienter og konferencer med s...
  • 13-06-2021
  • 1 fil
Videokonsultationer i almen praksis udgør en væsentlig praksisforandring som der er begrænset kvantitativ viden om og særligt mht. kroniker(diabetes)området. Projektets formål og forventede result...
  • 12-07-2021