Video i Almen og Speciallægepraksis

  • Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) Klinisk Udvikling OUH Odense Universitetshospital og
  • 13-06-2021

Formål med projektet

MedCom har i samarbejde med PLO og de fem regioner i 2019 gennemført et pilotprojekt med det formål at afprøve video i almen og speciallægepraksis til konsultationer med patienter og konferencer med samarbejdspartnere.

I den forbindelse er der udarbejdet en evaluering, som har til formål:

1. At analysere monitoreringsdata fra pilotprojektet
2. At beskrive patienternes oplevelser af videokonsultation med lægen
3. At beskrive lægernes oplevelser med brug af video til konsultationer og konferencer
4. At indsamle informationer, som kan indgå i grundlaget for en business case for de økonomiske effekter af at anvende video i almen og speciallægepraksis

Metode

I alt har 47 almene og 5 speciallægepraksisser deltaget i pilotprojektet. I pilotperioden (8 måneder) er der gennemført i alt 517 videokonsultationer og -konferencer fordelt på 40 aktive lægepraksisser. Det gennemsnitlige tidsforbrug for en videokonsultation og en videokonference var henholdsvis 14 minutter og 8 minutter i pilotprojektet.

Evaluering

Kun 21 patienter besvarede spørgeskemaet om deres oplevelse af videokonsultationerne, og heraf lykkedes 18 patienter med at etablere videoforbindelse til lægen. 17 patienter var enige i, at videokonsultation med lægen er nem at anvende, og 16 patienter ville tage imod tilbud om videokonsultationer igen. Lægerne i pilotprojektet har fremsendt besvarelser om deres oplevelse af video i 166 tilfælde, svarende til ca. en tredjedel af de i alt 517 registrerede videokonsultationer og -konferencer. Mere end 80 % af lægerne lykkedes med at etablere videoforbindelse og vurderer, at billed- og lydkvaliteten var god. 93 % af lægerne vurderer, at videosamtalen ikke har taget længere tid end vanlig kontakt. Generelt ønsker både læger og patienter mulighed for at anvende videokonsultation, men teknologien skal fungere og være lettere anvendelig, før det bliver almindelig praksis.

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

ITKlinikform

Relaterede projekter