Faglighed

Mikrobiologi

Formålet med projektet er at identificere muligheder for kvalitetsforbedringer inden for kommunikation, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere. Projektet er et flerårigt...
  • 05-04-2021
Projektet blev gennemført for at se, om det var muligt at minimere antibiotikaforbruget og reducere antallet af podninger uden at sætte patienttilfredsheden over styr.
  • 05-04-2021
For at optimere vores behandling af patienter med symptomer på urinvejsinfektion, iværksatte vi et projekt, hvor vi ønskede at undersøge kvaliteten af vores behandling og afdække, om vi kunne øge den ...
  • 05-04-2021