Organisering/drift

Klinikform

MedCom har i samarbejde med PLO og de fem regioner i 2019 gennemført et pilotprojekt med det formål at afprøve video i almen og speciallægepraksis til konsultationer med patienter og konferencer med s...
  • 13-06-2021
  • 1 fil
Vores lægehus har i en årrække via metoden Tid-Samme-Dag (TSD) tilstræbt at optimere vores tilgængelighed. Vores umiddelbare fornemmelse i årene efter indførslen af TSD har været, at patienterne ikke ...
  • 05-04-2021