Faglighed

Smerter

Med gennemførelse af pilotprojektet og evalueringen, ønskes det, at lave en kvalificeret og valid vurdering af samarbejdsmodellens værdi for behandlingen af borgere med smerter i almen praksis, og på ...
  • 28-10-2020
Smerteudredning og smertebehandling af kroniske nonmaligne smerter er et stort område i almen praksis – og ikke nemt. DSAM-Nord ønsker at holde et medlemsmøde med faglig input udefra, og kollegial erf...
  • 28-10-2020
  • 1 fil
Kvalitetssikring af smertebehandling og osteoporose i en almen praksis
  • 05-04-2021