Evaluering af tværsektoriel samarbejdsmodel

  • Nord-KAPs koordinatorgruppe ved Niels Skibsted
  • 28-10-2020

Formål med projektet

Med gennemførelse af pilotprojektet og evalueringen, ønskes det, at lave en kvalificeret og valid vurdering af samarbejdsmodellens værdi for behandlingen af borgere med smerter i almen praksis, og på tværs af sektorerne. Det forventede resultat af pilotprojektet, er en værdiskabende samarbejdsmodel for sundhedsfaglige aktører, som skal fremme kvaliteten af de tværsektorielle forløb for borgergruppen. Det forventede resultat af evalueringen, er at bekræfte værdien af modellen, med henblik på en eventuel udbredelse af samarbejdsmodellen til hele regionen.

Økonomisk støtte

KEU - KAP Nord 100.000 kr.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Smerter

Relaterede projekter