Videokonsultationer og diabetesbehandling i almen praksis

  • Gitte Krogh Madsen
  • 12-07-2021

Formål med projektet

Videokonsultationer i almen praksis udgør en væsentlig praksisforandring som der er begrænset
kvantitativ viden om og særligt mht. kroniker(diabetes)området. Projektets formål og forventede
resultater taler til en regional og national dagsorden om digital udvikling og hvor der er store
forhåbninger til videokonsultationer som et middel til at opnå bedre patientbehandling og
ressourceforbrug. Projektets formål: Undersøge: (1) om praktiserende lægers holdning til og vurdering
af brugbarhed og brugervenlighed kan forklare deres brug af videokonsultationer til patienter med
type 2-diabetes; (2) om praktiserende lægers brug af videokonsultationer til patienter med type
2-diabetes påvirker deres patientrelation og produktivitet.

Metode

Undersøgelsen gennemføres vha. et spørgeskema, som kan besvares på max 20 min (honoreres med
2 moduler, jf. budget). Lægeklinikker inviteres via post indeholdende links til SurveyXact, hvor svarene
kan indtastes. Med en estimeret svarprocent på 50% (218 prakt. læger i Region Sjælland) indsamles et
tilstrækkeligt antal svar inden for hver brugergruppe (nuværende, tidligere, ikke-brugere). Data
analyseres vha. serier af uni- og multivariate regressionsanalyser.

Resultater

Forventes:
(1) Kortlægning af praktiserende lægers teknologiaccept mht. videokonsultationer til patienter med type 2-DM. (2) Kortlægning af praktiserende lægers brug af videokonsultationer til patienter med type 2-DM. (3) Viden om hvilket potentiale nuværende, tidligere og ikke-brugere blandt praktiserende læger ser i videokonsultationer anvendt til patienter med type 2-DM

Evaluering

Det forventes, at samtlige kvalitets- og efteruddannelsesaktiviteter bliver evalueret
mhp. at optimere disse aktiviteter fremadrettet.

Analyserne gennemføres som serier af uni- og multivariate regressionsanalyser, som samlet analyserer:
effekten af de uafhængige variabler (fx brugbarhed) på de afhængige (fx brug); om den prakt. læges holdning til
videokonsultationer medierer sammenhængen mellem de uafhængige og afhængige variabler; og om individ- (fx alder)
og praksiskarakteristika (fx størrelse) medierer sammenhængen mellem de uafhængige og afhængige variabler.

Dette kan enten blive baseret på et kvalitativt eller et kvantitativt grundlag, men uanset
hvad skal hvert projekt/aktivitet afrapporteres.

Økonomisk støtte

KEU Region Sjælland / KAP-S
Andre regioner
Lundbeckfonden

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.