SOFIA - Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis

  • Forskningsenheden for Almen Praksis, København
  • 08-02-2024
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Mennesker med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-20 år kortere end den generelle befolkning. Årsagerne er mange, blandt andet skyldes det uheld, selvmord og misbrug, men især også høj forekomst af multimorbiditet. Mange samtidige sygdomme skaber komplekse helbredsproblemer, som det nuværende sundhedssystem ikke er optimalt indrettet til at tage sig af. Det fører til kortere levetid grundet dårligere diagnostik og behandling af fysiske sygdomme hos patientgruppen, samt en oplevelse af en fragmenteret og ukoordineret behandling.
For de patienter, som er meget syge, er socialt dårligt stillede eller har ringe socialt netværk, er det særligt svært at få ordentlig adgang til relevante sundhedstilbud. Derudover har mange sparsom kontakt til deres egen læge. Resultatet af denne skævhed er ulighed i sundhed. Forskning har vist, at en styrket relation mellem patient og praktiserende læge, samt øget fokus på behandling af somatisk sygdom tilpasset den enkeltes behov, kan øge både livskvalitet og levetid for patientgruppen. SOFIA studiet vil teste, om en 5-årig intervention bestående af flere dele i almen praksis kan have denne effekt.

Metode

SOFIA-projektet begyndte i 2017 med en 2-årig co-design fase for at udvikle projektets indsats i almen praksis i samarbejde med de centrale aktører på området, heriblandt patienter, pårørende, patientforeninger, praktiserende læger, kommunalt ansatte, psykiatere med flere. Herefter udførtes et feasibility-studie med 7 praktiserende læger i Hobro og til sidst et randomiseret kontrolleret pilotstudie blandt 9 almen praksis i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Interventionen i SOFIA studiet har 3 hovedkomponenter: 1) Løbende undervisning og støtte til praktiserende læger i håndtering af personer med svær psykisk sygdom 2) Opsporing af fysiske sygdomme gennem aktiv henvendelse fra egen læge til patientgruppen 3) Forlænget overblikskonsultation på op til 45 minutter med tid til forberedelse struktureret efter SOFIA-modellen, opfølgning i almen praksis og evt. andre sektorer, når relevant.

Resultater

Co-design fasen har vist, at almen praksis kan løse mange af ovenstående problemer, hvis de får mere viden og kompetence i håndteringen af borgere med svær psykisk sygdom, bedre tid til komplekse problemstillinger og øget fokus på somatisk sygdom uafhængigt af psykisk sygdom. Det er muligt at gennemføre en forlænget konsultation og både patienter og praktiserende læger udtrykker tilfredshed med den ekstra tid. På flere parametre har SOFIA-projektet været en succes. For eksempel blev store dele af indsatsen implementeret som en del af overenskomsten mellem de praktiserende læger (PLO) og Danske Regioner pr. 1. januar 2022 med ydelse 2150: Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk lidelse.

Det har imidlertid også betydet, at det planlagte lodtrækningsforsøg med 200 deltagende almen praksis - og dermed en evaluering af effekten af interventionen - ikke er mulig at gennemføre.

Evaluering

Vi kommmer meget gerne ud i klynger eller andre steder og holder oplæg om SOFIA og brugen af ydelse 2150.

Økonomisk støtte

SOFIA var muliggjort af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden samt KEU midler fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.