Patienter i behandling med antipsykotika, hvor der ikke er et aftalt behandlingsforløb

  • Grøndalslægerne i Vanløse
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Projektet blev gennemført på baggrund af en grundlæggende frygt for, at der er en del patienter, som behandles med antipsykotisk medicin, som ikke bliver fulgt nogen steder. Det er forbundet med en stor overdødelighed at have en psykiatrisk lidelse, og det er derfor vigtigt at følge disse patienter regelmæssigt.

Projektets formål var at undersøge, om der er aftalt behandlingsforløb for de patienter i klinikken, som er i behandling med antipsykotisk medicin samt at identificere sårbare patienter, hvor der bør gøres en særlig indsats.

Metode

Der blev trukket lister på ATC-kode N05A antipsykotisk medicin og på diagnosekoder P98 psykose IKA og P72 skizofreni blandt klinikkens patienter, hvorefter journalerne blev gennemgået.

Resultater

Her fandt vi, at 133 patienter i klinikken behandles med antipsykotisk medicin. Ud af disse blev 77 patienter (57,9 pct.) fulgt med regelmæssige kontroller. 14 patienter blev fulgt i klinikken, 61 patienter i psykiatrien og to patienter af palliativt team. 56 patienter (42,1 pct.) blev ikke fulgt med regelmæssige kontroller, og af disse tilhørte 51 af patienterne en særlig risikogruppe, idet de har komorbiditet.

Evaluering

Klinikken har holdt en faglig eftermiddag for hele klinikkens stab, hvor to psykiatere var inviteret til faglig sparing og diskussion. Her blev vi gjort klogere på brugen af psykofarmaka: Virkning og bivirkninger, hvordan de skal følges op med kontroller, kriterier for henvisning og opfølgning i psykiatrien og hvilke patienter, vi kan håndtere i egen klinik. Den ene psykiater er afdelingslæge i F-ACT Vestteamet og gav os en introduktion til distriktspsykiatrien, og hvordan patienter visiteres dertil. Der er blevet udarbejdet en skabelon for resume til brug for alle patienter, der er i antipsykotisk medicin. Af skabelonen fremgår diagnose, sygdomsforløb, behandlingssted, årskontrol og evt. misbrug. Resumeer blev lavet på samtlige patienter og markeret på patientens journalforside.

De 51 særligt sårbare patienter i klinikken (defineret som patienter i behandling med antipsykotisk medicin, som ikke følges nogen steder og har komorbiditet), er der tænkt en særlig indsats for.

Fra ultimo august vil de blive kontaktet og tilbudt årskontrol hos en af lægerne. Patienterne vil blive
tilknyttet en fast læge i klinikken, og der skal lægges en plan for behandlingen og afklaring af, hvem der har behandlingsansvaret, evt. henvisning til psykiatrien ved behov.

Økonomisk støtte

KAP-H

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.