Quetiapin i almen praksis

  • Cecilie Mølgaard Nielsen
  • 10-05-2022
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Til et møde med psykiatrien blev det fortalt, at 90% af quetiapin blev udskrevet fra almen praksis. Med denne undersøgelse ønskes dette udsagn undersøgt, samt om der bliver udført årskontrol. Sidstnævnte er særligt vigtigt pga. risiko for at udvikle metabolisk syndrom.

Metode

Journal audit. Alle patienter, som har fået quetiapin inden for de sidste tre år blev fremsøgt, heraf blev 25 tilfældigt udvalgt. For hver af disse 25 blev det noteret, hvem der havde opstartet behandlingen, hvis andet sted end almen praksis om der var sendt en epikrise/korrespondance herom, samt hvor længe behandlingen havde stået på, og om der havde været afholdt årskontrol.

Resultater

68% af de 25 patienter var blevet opstartet hos speciallæge i psykiatri, 24% i almen praksis og 8% i misbrugscenter.
Hos 52% havde behandlingen varet under et år, for 12% i 1-2 år og for 36% i mere end to år.
28% havde været til korrekt udført årskontrol. For 56 % var det ikke aktuelt med årskontrol i almen praksis, da behandlingen enten var afsluttet inden for et år eller blev fulgt i psykiatrien. 16% havde været i behandling i mere end et år uden at have fået deres behandling revurderet. Fælles for alle disse var, at de var opstartet i psykiatrien, men almen praksis havde ikke fået besked om dette ifa. korrespondance, epikrise mm.

Evaluering

Omkring 2/3 af patienter, som får quetiapin, startes op i psykiatrien. For størstedelen enten afsluttes de inden for et år eller revurderes løbende med årskontroller, men 16% er faldet imellem to stole, hvor der ikke er blevet informeres om opstartet mellem sektorerne.
For at fange disse må det understreges, at almen praksis skal informeres, såfremt behandlingen ikke længere følges i psykiatrien, hvor den er startet, og i almen praksis må der være et ekstra øje på kontrol, hvis man ser psykofarmaka på medicinlisten ifm. medicinfornyelse eller konsultation i andet øjemed.

Økonomisk støtte

Ingen.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.