Helbredet hos patienter som får antipsykotika

  • Bolette Friedrichsen på vegne af SGE-gruppe
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Formålet er at få en bedre relation til disse patienter, og dermed prøve at reducere overdødeligheden af somatisk sygdom i denne gruppe, sekundært at forbedre livskvalitet.

Metode

Vi brugte et spørgeskema, som patienten skulle udfylde hjemmefra. Skemaet vedrører livskvalitet, og bygger på maslows behovspyramide. Det er udviklet af SOFIA projektet på forskningsenheden i Kbh, og kan skaffes ved henvendelse til John Brodersen eller Susanne Rewentlow. Med udgangspunkt i denne forberedelse, fik vi samtaler om de ting patienterne selv fandt var betydningsfulde.

Resultater

Vi fik samtaler med 35 patienter, men desværre blev projektet afbrudt i utide pga coronakrisen. De samtaler vi nåede at få, har styrket relationen til disse sårbare patienter. Den gav en anden indsigt i patienternes liv og helbred end vi opnår ved fx en simpel årsstatus for brug af antipsykotika med standardblodprøver. Samtalerne gav anledning til mange forskellige typer opfølgning efterfølgende. Eksempelvis henvisning til forskellige kommunale tilbud, udredning i sekundær sektor for anden somatisk sygdom, revurdering af diagnosen, og reduktion af medicin.

Evaluering

Både læger og patienter fandt det var meget meningsfuldt og stimulerende med en uventet og anden tilgang end vi plejer med disse patienter.

Økonomisk støtte

Der var indtægter fra forskellig side. Dels fra almindelige OK -ydelser, Dels fra KEU midler idet vi også fik undervisning i DGE gruppe regi omkring brug af spørgeskemaet osv.
Da projektet kørte som feasibilitystudie for SOFIA, var der meget ekstraarbejde med samtykke og protokoller mm. Derfor fik vi nogen ekstra penge fra SOFIA.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.