Sammen om dit helbred - Opsporing og behandling af udvalgte somatiske kroniske sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom

  • Anne Marie Lyngsø, cand.scient.soc., ph.d., Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk
  • 27-10-2020

Formål med projektet

Formålet med projektet er at optimere opsporing af udvalgte kroniske somatiske lidelser inkluderende hjertekarsygdomme (iskæmi og hjerteinsufficiens), diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol hos personer med skizofreni, skizo-affektiv lidelse eller bipolar lidelse samt at initiere medicinsk behandling og sikre at patienterne fastholdes i deres behandling.

Metode

Projektets intervention er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra de involverede sektorer og er efterfølgende afprøvet i et feasibility-studie. Patienter med skizofreni, skizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse er indledningsvist blevet identificeret via de deltagende praktiserende lægers journalsystem. Patienter, der har opfyldt projektets inklusionskriterier er herefter blevet kontaktet med henblik på deltagelse og er blevet tilbudt screening for de udvalgte somatiske sygdomme. Patienter, der er opsporet med somatisk sygdom, er blevet tilbudt et individuelt tilpasset behandlingsforløb i almen praksis. Forløbet understøttes af behandlere i psykiatrien, kommunale støttekontaktpersoner og hjemmevejledere samt kliniske farmakologer.

Projektet er gennemført i samarbejde med 20 praktiserende læger i København Ø, København K, København N og Brønshøj, Københavns Kommune, Psykiatrisk Center København, Afdeling for Klinisk Farmakologi ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet.

Resultater

Projektet løber i perioden 1. december 2016 - 1. maj 2020. Screeningsdelen er gennemført, mens behandlingsdelen løber frem til udgangen af marts 2020. Resultaterne fra projektet forventes offentliggjort i umiddelbar forlængelse af projektets afslutning.

Evaluering

Afventer

Økonomisk støtte

Projektet har en samlet bevilling fra KEU på 751.800 kr. (der er bevilget 521.500 kr. i 2018 og 230.300 kr. i 2019). Derudover er projektet finansieret via Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015-2018 med 2.748.200 kr

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.