Kvalitetsudvikling i egen klinik

  • Anette Sonne Nielsen, sekretariatet i KAP-H
  • 11-06-2021

Formål med projektet

Målet er at få den enkelte praksis til at finde en systematisk arbejdsform, der muliggør implementering af nye forhold og forandringstiltag i klinikken. Baggrunden var, at Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget i Region Hovedstaden ønskede at anspore til projektarbejde i den enkelte klinik. Rammen er enkel og indbydende, idet der ydes støtte til frikøb (15.000 kr. pr. klinik).

Metode

Velvidende at projektarbejde ofte kræver en betydelig arbejdsindsats, så er dette koncept skruet sammen på en måde, hvor der opfordres til at starte småt, og der ydes finansiel støtte kombineret med en overordnet indføring i relevante metoder, processer og værktøjer til kvalitetsudvikling (PDSA, SWAT m.fl.).

Rammen er to faciliterede workshops for hele klinikken. Indimellem de to workshops arbejdes der med udviklingsprojektet i egen klinik. Der er mulighed for at få sparring fra organiseringskonsulenter og/eller sekretariat under hele forløbet.

Der er udarbejdet en poster, hvor vi har forsøgt at formidle konceptet (vedhæftet)

Resultater

Deltagerne værdsætter PDSA som metode, der er enkel at arbejde med. De udtrykker også glæde ved at have et fælles projekt i klinikken. Endelig sætter de stor pris på sparringen under de to workshops.

Både kompagniskaber og solopraksis benytter sig af workshoppen. Ofte deltager uddannelseslæger og personale også, men det er ikke noget krav.

Evaluering

Bruttoliste for emner vedr. ”Workshop -udvikling i egen klinik” (workshop x 2)
Der har været afholdt i alt syv hold i perioden fra 2015 til 2019 med deltagelse fra 46 praksis.

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.