Ultralyd i almen praksis, tutorlæge-uddannelseslæge, rekruttering

  • Troels Mengel-Jørgensen & Søren Kæseler Andersen
  • 14-06-2021

Formål med projektet

Formålet med projektet er at undersøge synergien i at sende tutorlæger og uddannelseslæger på fælles kursus i brugen af basal Point-of-care-ultralyd:

- Kan modellen facilitere læring, gensidig supervision og sparring?
- Vil et mere afgrænset curriculum facilitere en hurtigere implementering af UL i almenpraksis?
- Vil modellen virke rekrutterende for både at skaffe tutorlæger i Nordjylland og fastholde uddannelseslæger i almen praksis i Nordjylland?

Formålet er derudover at bidrage til at fastholde en Nordjysk førerposition i udvikling og implementering af UL i almen praksis.

Metode

Der er planlagt et to-delt projekt: et pilotprojekt med deltagelse af 3 tutorlæge-uddannelseslæge par og siden et hovedprojekt med 15 tutorlæge-uddannelseslæge par.
Projektet består i at deltagerne i projektet undervises i de mest anvendte Point-of-care-ultralyd (PoC-US) scanninger af relevans for almen praksis. Dertil bruges online undervisningsbog og undervisningsmaterialet ”Action cards”, som er udviklet i samarbejde mellem DAUS og CAM AAU. Kurset forudsætter, at man har adgang til at kunne bruge en ultralydsscanner i egen praksis, så der vil være et tilbud om at lease scannere fra firmaer, der udbyder salg leasing af ultralydsscannere og vi forventer at kunne søge om projektydelse i samarbejde med Region Nordjylland

Kursus form:
Undervisningsdag 1:
(en hel dag). Undervisning i de 10 mest brugte scanninger i almen praksis, hands on træning.

Undervisningsdag 2:
(en hel dag), denne ligger 2-3 uger efter dag 1: her laves repetition af scanningerne, klinisk applikation og der laves en evaluering af deltagerne (OSAUS score). I mellemtiden skal man scanne så meget som muligt i egen praksis, og registrere brugen på et afkrydsningsskema.

3 mdr efter 1. kursusdag: tilbud om ny evaluering af deltagerne (OSAUS score), indsamling af registreringsskemaer og siden behandling af data.

Resultater

Foreligger ikke endnu. Der er et tæt samarbejde med Forskningsenheden for almen praksis ved Aalborg Universitet, CAM AAU.

Evaluering

Foreligger ikke endnu.

Økonomisk støtte

Der er bevilget KEU midler fra NordKAP, Region Nordjylland.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.