Ultralyd i almen praksis

  • Troels Mengel-Jørgensen
  • 28-10-2020

Formål med projektet

At lave en kursusstruktur, hvor alment praktiserende læger i Nordjylland kan blive uddannet til at lave relevante ultralydsscanninger i egen praksis. Klinisk ultralyd, som også kaldes Point-of-Care Ultrasound (POCUS) er en undersøgelsesdisciplin, hvor brugen af ultralyd er et supplement til den kliniske undersøgelse.

Evaluering

Er givet mundtlig til KEU møde.

Økonomisk støtte

KEU - KAP-Nord 150.000 kr.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Ultralyd

Relaterede projekter