FH projekt

  • Nucleus, kvalitetsklyngen for praktiserende læger i Randers Kommune
  • 05-02-2024
Projektet er afsluttet.

Metode

Der blev lavet dataudtræk 5 år tilbage og klinikkerne fik tilsendt patientlister over patienter (45+ årige) med LDL målt over 5,0 samt patientliste (18-44 år) med LDL på 4,0 og derover.
Det fremgik ud for den enkelte måling, om rekvirenten var nuværende egen læge, anden læge, sygehus eller anden praktiserende speciallæge.
Patientlisterne blev sendt via e-boks til de deltagende klinikker.
Praksis modtog en vejledning fra klyngen til at gennemgå patienterne i deres eget system.

Formålet med projektet var, at egen læge gennemgik patientlisten, og fandt oplysninger i eget journalsystem omkring patienternes behandling, og vurderede:
Om denne behandling skulle optimeres,
Om patienten skulle indkaldes og
Om patienten evt. skulle henvises til udredning.

Som led i projektet, der var tværsektorielt, blev lægerne undervist i FH af en kardiolog fra AUH, Aarhus .
Alle praksis i Randers Kommune deltog i projektet, som dermed kom det til at omfatte omkring 90.000 borgere.

Randersklyngen søgte om tilladelse hos hospitalsledelsen på Regionshospitalet i Randers:
"Ansøgning om tilladelse til opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer
i forbindelse med et lokalt eller tværgående kvalitetsprojekt uden patientsamtykke".

Resultater

En del praksis arbejdede selvstændigt også med patienter med lavere LDL, men det var ikke en præmis i projektet, hvor vi gik efter FH patienterne.

Vi fik tilbagemelding fra 16 almen praksis klinikker. 99 patienter fik ændret deres kolesterolsænkende behandling eller er blevet henvist til en vurdering på lipidklinikken AUH, obs FH.
I alt 300 patienter i de 16 klinikker blev indkaldt til en kontrol kolesterolmåling og samtale.
For 99 patienter har kvalitetsarbejdet således fået en direkte behandlingsmæssig konsekvens med data vi allerede havde i forvejen.
Overlæge Helle Kamstrup har allerede kontaktet mig i forhold til ideer til at få projektet udbredt. Hun har ikke endelige tal, men det ser ud til at nogle familier med FH blev identificeret, hvilket er rigtig godt, så de kan blive tilbudt behandling og kontrol.

Projektet vil formentlig føre til at flere personer med FH identificeres af tilstanden nedarves og sygehuset udfører opsporing i familien.

Thomas Clausen, Klyngekoordinator Randers

Evaluering

Se ovenfor

Økonomisk støtte

Ingen økonomisk støtte, er financieret med de midler der er afsat af Regionerne og PLO til klyngearbejdet

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.